Dividendverhoging

CBR Cementbedrijven NV heeft zijn gekonsolideerde winst het voorbije boekjaar met 62 procent zien stijgen tot 2.338 miljoen frank. Voor CBR zelf loopt de winst op van 695 naar 1.426 miljoen frank. In de rekening over 1987 zijn voor het eerst de cijfers van de Noordamerikaanse en Canadese dochters gekonsolideerd. Het gaat hierbij met name om de cement en betonaktiviteiten van de groep Genstar die midden 1986 door CBR werden overgenomen. Nu blijkt dat het precies die Noordamerikaanse aktiviteiten zijn die in belangrijke mate instaan voor de winststijging.