Advertentie
Advertentie

Dixit Jeanie Duck

Jeanie Duck maakte op basis van haar onderzoek enkele kritische bedenkingen over managers en bedrijfsleiders: Topmanagers hebben geen contact met de mensen in hun organisatieWanneer bedrijfsleiders een op zichzelf gericht realiteitsgevoel tentoonspreiden of onnauwkeurige veronderstellingen maken, is dat zelden te wijten aan een gebrek aan intelligentie, betrokkenheid of zorg. Meestal is er te weinig vertikaal contact in de onderneming of is er te weinig tijd om het contact te onderhouden. Top en medewerkers zijn dus gewoon niet met elkaar verbonden. Elke bedrijfsleider erkent hoe waardevol het is om contacten te hebben op elk niveau van het bedrijf en zo ongefilterde commentaar te horen; weinigen weten echter hoe ze dat moeten doen zonder meer tijd te investeren dan de tijd waarover ze beschikken. Ondanks alle lippendienst die wordt bewezen aan het belang van communicatie, blijft de communicatie ondermaatsDe bedrijfsleiders zijn te vaak zo opgeslorpt door de dagelijkse bedrijfsvoering dat zij er niet in slagen het belang van communicatie te erkennen. Zij vertellen te weinig en als zij iets vertellen, doen zij het vaak te laat. Managers denken dat als zij niets zeggen, zij ook niets verkeerd kunnen zeggen. Als er geen informatie komt van de top, zullen de mensen hun informatie elders halen, of die bronnen weten wat ze vertellen of niet. Zwijgende managers doen de gesprekken niet ophouden, zij nemen er alleen geen deel aan. Cultuur is veel minder vaak de schuldige van mislukte fusies dan grondige onenigheid over de manier waarop de geïntegreerde onderneming geld zal verdienen.Verschillen op het vlak van nationaliteit, taal, tijdszone en gebruiken zijn duidelijk en belangrijk maar wat de meeste bedrijfsleiders over het hoofd zien zijn de verschillen die het meest tellen: de meningen over de business zelf en de daaruit voortvloeiende gedragingen.