Dochter ATAENA en sociale kosten duwen Sonaca dieper in het rood

(tijd) - De Waalse lucht- en ruimtevaartgroep Sonaca heeft het voorbije boekjaar een netto-verlies geboekt dat dubbel zo hoog lag als dat van 1992. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van uitzonderlijke kosten, want op exploitatie-niveau konden opnieuw zwarte cijfers ingeschreven worden.Het Waalse Sonaca, gevestigd aan de luchthaven van Gosselies, bij Charleroi, heeft in 1993 een omzet geboekt van 3.113,7 miljoen fr. Dat is een stuk minder dan de 3.480,7 het jaar voordien. In het persbericht dat de onderneming verspreidde, nadat de algemene vergadering de resultaten goedkeurde, staat niet waarom de ontvangsten daalden. Maar het is bekend dat de aktiviteiten in de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie en in de defensiesektor de voorbije jaren sterk gedaald zijn als gevolg van krimpende overheidsbudgetten en wegens de besparingen bij de verlieslatende luchtvaartmaatschappijen.