Dochters keren vaak belangrijke dividenden uit aan hun moeders. Voor zover deze winst voortkomt uit winsten die behaal

Dochters keren vaak belangrijke dividenden uit aan hun moeders. Voor zover deze winst voortkomt uit winsten die behaald werden vóór de verwerving van de aandelen van die dochter door de moeder, heeft de CBN een originele mogelijkheid bedacht. In dat geval kan het ontvangen dividend in mindering van de aanschaffingswaarde worden gebracht. Dat betekent dat het dividend boekhoudkundig niet in de resultatenrekening wordt geboekt.