Doeane en aksijnzen zet stiptheidsaktie verder

Gisterenmorgenvroeg was de aangekondigde stiptheidsaktie bij de doeane en aksijnzen in de eerste plaats een Antwerps fenomeen, waarbij het zwaartepunt lag aan de grenspost in Meer. Maar in de loop van de dag breidde de aktie zich snel uit. Vast staat dat de aktie vandaag zal voortgezet worden en mogelijk ook nog de daaropvolgende dagen. De Nederlandse "Federatie Wegvervoer' heeft reeds geprotesteerd tegen de aktie, die zij als "onbegrijpelijk' omschrijft.