Doeanevakbonden Benelux gaan samenwerken

SCHIFFLANGE (anp) - Drie doeanevakbonden uit Nederland, België en Luxemburg hebben beslist een European Customs Association (ECA) op te richten. Het gaat om de Nederlandse Doeanebond, de Unie van Financiën uit België en het Syndicat des Douaniers uit Luxemburg. In de toekomst kunnen ook doeane-organizaties uit andere EG-landen zich bij de vereniging aansluiten.