Doeaniers opleiden voor

(tijd) - Dat in de Europese eenheidsmarkt de binnengrenzen zullen wegvallen weet langzamerhand iedereen. Vooral de doeaniers zijn daar maar al te goed van op de hoogte. In tegenstelling tot vele andere bevolkingsgroepen voelen ze trouwens niets voor de afschaffing van de kontroles aan die binnengrenzen. De doeaniers menen dat vele van die kontroles noodzakelijk blijven, maar ze vrezen vooral hun job te verliezen. De eengemaakte markt zal echter degelijke en misschien zelfs versterkte kontroles aan de buitengrenzen van de Gemeenschap vergen. Daartoe moeten de doeaniers opgeleid worden. Om de omschakeling naar die nieuwe taak te vergemakkelijken, wil de Europese kommissie een proefprojekt lanceren, dat de naam "Matthaeus' kreeg en de uitwisseling van doeane-ambtenaren tot doel heeft. Een omschakeling van de doeane-taken naar de kontrole aan de buitengrenzen vergt een grote samenwerking tussen de doeaniers van de onderscheiden EG-lidstaten. Om die in de hand te werken wil de EG-kommissie met haar proefprojekt een aantal uitwisselingsprogramma's voor doene-beambten van de verschillende lidstaten lanceren. Die programma's moeten volgende doelstellingen behartigen: omschakeling naar de kontrole aan de buitengrenzen en daardoor een betere voorkoming en bestrijding van de fraude; een zo groot mogelijk aantal doeane-ambtenaren een aangepaste aanvullende beroepsopleiding bezorgen; de opgedane kennis van de doeaniers van de Gemeenschap zo goed mogelijk benutten dank zij een grotere mobiliteit van het personeel, waardoor tevens het beheer van de doeaneunie verbeterd kan worden; de intensieve en blijvende samenwerking op alle vlakken van de betrokken administraties bevorderen om ze voor te bereiden op een samenwerking binnen de eenheidsmarkt.