Doeaniers protesteren tegen eenheidsmarkt

(tijd/belga) - Zo'n 1.000 doeaniers hebben gisteren in Brussel betoogd naar aanleiding van de afschaffing van de grenskontroles vanaf 1 januari 1993. Ze eisten vooral waarborgen voor hun tewerkstelling. Bij de Unie van het Financiepersoneel in Europa (UFE) werd ook gewezen op de gevolgen van het vrij verkeer van goederen binnen Europa voor wat de strijd tegen de misdaad en tegen de handel in drugs betreft. In een reaktie zei EG-kommissielid Christiane Scrivener dat in eerste instantie de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van het doeanepersoneel. Scrivener onderstreepte dat de EG-kommissie sinds lang al het mogelijke doet om die aanpassing zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ze wees o.m. op het Mattheus-programma voor de uitwisseling en opleiding van doeane-beambten; op de eengemaakte doeanekode en op de toekomstige versterking van de kontroles aan de buitengrenzen van de EG.