Advertentie
Advertentie

Doel 2020 stapt naar Arbitragehof tegen Nooddecreet

(tijd) - Doel 2020 zal het nooddecreet, na de goedkeuring ervan, aanvechten voor het Arbitragehof. Dat bevestigde advocaat Matthias Storme vrijdag. Het nooddecreet, dat de bouw moet vrijwaren van het Deurganckdok, is volgens Storme discriminerend. Het is in strijd met zowel het gewestplan als de milieuwetgeving. Bovendien kan geen beroep meer bij de Raad van State worden aangetekend, zegt Storme.Dat er signalen gegeven worden dat Doel misschien kan blijven bestaan, omdat er alternatieven voor het Saeftingedok bestaan, volstaat voor Doel 2020 niet. Storme vindt het boerenbedrog. Waterdichte garanties zijn er niet, want van een gewestplan is geen sprake. De regering moet dus ook geen kleur bekennen.Volgens Storme is het nooddecreet op maat gesneden van de haven van Antwerpen. In het nooddecreet wordt ook een en ander gedaan voor het milieu, ook omdat de Europese Commissie de Vlaamse overheid daartoe verplicht. Met de wensen van de inwoners van Doel wordt evenwel nergens rekening gehouden. Zij krijgen niet de minste garantie, hekelt Storme.Doel 2020 opende eerder al een burgerlijke procedure voor de rechtbank in Dendermonde, om bij een schorsing van het gewijzigde gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren herstelmaatregelen te kunnen eisen. Die procedure loopt nog.Ook de Europese Commissie heeft in het dossier-Deurganckdok een procedure tegen Vlaanderen lopen, omdat de Europese milieuregels niet worden gerespecteerd. Enkele Vlaamse ambtenaren, in het gezelschap van Eddy Bruyninckx van de haven van Antwerpen, ging vrijdag de temperatuur nog meten bij de Europese Commissie. WVDV