Advertentie
Advertentie

Doel krijgt gelijktijdig twee containerkaaien op Linkeroever

(tijd) - Het kabinet van de Vlaamse minister Stevaert zette het licht op groen voor de versnelde uitbouw van het Deurganckdok ten zuiden van Doel. In plaats van één containerterminal in 2000 en een tweede in 2006, mag Antwerpen gelijktijdig twee containerterminals bouwen. De concessie voor de eerste wordt toegekend aan de combinatie Hessenatie-MSC. De tweede wordt gereserveerd voor Cast, die Zeebrugge verlaat. Beide terminals worden vermoedelijk eind 2001 of begin 2002 in gebruik genomen. Het kabinet van de Vlaamse minister van Openbare Werken Stevaert heeft zijn fiat gegeven voor de versnelde uitbouw van de containerterminals langs het nog te graven Deurganckdok ten zuiden van Doel. Concreet betekent dit dat de haven van Antwerpen dit jaar kan starten met de bouw van twee in plaats van één containerterminal in de Waaslandhaven. Verwacht wordt dat de Vlaamse regering begin april de beslissing van Openbare Werken zal goedkeuren. Problemen worden niet verwacht aangezien het gaat om een versnelde uitvoering van een reeds goedgekeurd plan. Budgettair zouden er evenmin problemen zijn.