Advertentie
Advertentie

Doema buigt zich over anticrisiswetten Kirijenko

MOSKOU (bloomberg/afp) - De Doema, het Russische Lagerhuis, buigt zich vandaag een tweede dag over de wetten die nodig zijn om het anticrisisplan van de regering-Kirijenko uit te voeren. Premier Kirijenko kondigde al aan dat de wetten die de Doema verwerpt, tijdelijk vervangen worden door presidentiële decreten of regeringsbesluiten. De verwezenlijking van de regeringsplannen om het Russische begrotingstekort terug te dringen is van essentieel belang voor de goedkeuring van de eerste schijf van een nieuw IMF-krediet.Het anticrisisplan streeft een verlaging van de uitgaven na van 42 miljard roebel, en een verhoging van de inkomsten met 20 miljard roebel. Bedoeling is het begrotingstekort terug te dringen van 6,8 procent van het bruto binnenlands product (BBP) in 1997 tot 5,6 procent dit jaar en 2,8 procent in 1999. Het anticrisisplan beoogt een structurele hervorming van het belastingsysteem, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar een verbetering van de belastinginning.