'Doemscenario's overschatten systematisch kosten milieuregels'

(tijd) - Europa maakt wagens 5.000 euro duurder, vernietigt duizenden jobs in de chemische nijverheid door een strikte milieuwetgeving, maar doet niets aan de nachtvluchten. Goedkope verkiezingstaal of realiteit? We kregen een genuanceerd antwoord. Europese regelgeving