Dollar gooit roet in het eten op feest van G-7

(tijd) - Als een ongewenste gast dreigt de dollar het Napolitaanse feest van de leiders van de zogenaamde zeven rijkste landen te verstoren. De jaarlijkse G-7-top staat officieel in het teken van de werkloosheid, de wereldhandel en de wereldwijde ekonomische groei. De valutamarkten hebben de wereldleiders er echter toe gedwongen ook de dollar onder de loep te nemen. Na de aanval vorig jaar op het Europees Monetair Systeem (EMS) hebben de valutamarkten nu de greenback het vuur aan de schenen gelegd. En de markten wensen geen woorden, maar daden in de strijd om het groene biljet. Napels is echter niet de geschikte plaats om afspraken te maken over een wereldwijde rente-inspanning, zo verklaarden zowel Washington als Bonn. Het Amerikaans handelstekort tegenover vooral Japan en de vrees voor inflatie hebben de dollar onder de grens van 100 yen geduwd, ondanks een forse interventie van de Fed. De Amerikaanse minister van financiën Lloyd Bentsen pleitte eind vorige week al voor een renteverlaging in Duitsland en Japan, maar voegde er wel aan toe dat de G-7-top in Napels niet de geschikte plaats was om een gekoördineerde rente-inspanning uit te werken. Ook president Bill Clinton liet zich ontvallen dat grote waakzaamheid nodig is alvorens op de top maatregelen rond de dollar worden genomen. De VS dringen er wel op aan dat Japan het handelsoverschot terugdringt. De appelflauwte van de dollar dreigt immers de Amerikaanse ekonomie pijn te doen en de inflatie op te jagen, waardoor ook de export en het herstel van Duitsland en Japan een klap zou krijgen.