'Dollar herstelt fors, intresten en spread blijven stabiel'

BRUSSEL (tijd) - De dollar zal in de komende maanden flink herstellen, de Belgische frank houdt goed stand en de rentetarieven blijven stabiel. Dat zijn de belangrijkste konklusies uit een rondvraag van de Belgische vereniging van financiële analisten (BVFA) bij twintig Belgische en buitenlandse analisten. De resultaten staan straks te lezen in de nieuwe 'Bond Letter' van de vereniging.De BVFA is een beroepsvereniging met iets meer dan 400 leden. Ze streeft onder andere na de normen van financiële analyse in België te verhogen en de kwaliteit van financiële informatie te verbeteren. Daartoe reikt ze elk jaar een prijs uit voor de beste financiële informatie aan de onderneming die de meeste aandacht besteedt aan haar jaar- en semestriële verslagen en haar relaties met de buitenwereld.