Dollar rust even uit

(tijd/reuter) - Terwijl de goudprijs dinsdag tot 330 dollar per ons werd teruggewezen, ondergingen de deviezen veel minder hevige schommelingen bij gebrek aan vers nieuws en door de sluiting van verschillende markten. Handelaars vinden trouwens dat de dollar aan een adempauze, zelfs een lichte korrektie toe is na de toch wel sterke hausse van de voorbije weken.