Dolle koe: Pinxten versus EU-Commissie

(tijd) - Ofwel wist Pinxten vorige week nog niet dat de Belgische dolle koe tot beendermeel was verwerkt, ofwel heeft hij dit bewust verzwegen. Beide hypothesen zijn even erg, zo luidde het droge commentaar in EU-kringen op het bericht dat de Europese Commissie uitleg had gevraagd over de gebeurtenissen van de voorbije week.