Advertentie
Advertentie

Domo Oudenaarde brengt extra productie naar Duitsland

(tijd) - Het textielbedrijf Domo Oudenaarde - het vroegere Eurantex - mag geen waterzuiveringsstation bouwen. Dat is het advies dat de auditeur van de Raad van State heeft gegeven op het verzoekschrift van een actiecomité Boterstraat. Bij Domo Oudenaarde ligt men niet wakker van het advies. De plannen voor het nieuwe magazijn en bijkomende capaciteit zijn definitief opgeborgen. De investeringen zijn inmiddels gebeurd in het Duitse zusterbedrijf Domo Bresmer.De polemiek is vijf jaar oud. In een notendop gaat het erom dat de Vlaamse regering ooit terwille van Eurantex een gewestplanwijziging doorvoerde en dat een actiecomité daartegen een kruistocht begon. Het comité haalde zijn slag thuis, in hoofdzaak wegens procedurefouten. 'Het nieuwe advies van de auditeur gaat andermaal uit van een procedurefout', zegt algemeen directeur Philippe Depraetere van Domo Oudenaarde. 'Toch is een aantal bedenkingen van de auditeur onrustwekkend. Zo stelt hij dat de vergunning kan worden ingetrokken in het geval een waterzuiveringsstation mogelijk hinder zou veroorzaken voor omwonenden. Stel dat de Raad van State zo'n vage omschrijving overneemt, dan kan in Vlaanderen nergens nog een waterzuiveringsstation worden gebouwd. Wij hadden in onze verdediging ook gesteld dat men het recht op arbeid van onze 400 medewerkers moest afwegen tegen het belang van een paar omwonenden. Ook dat argument wordt verworpen.'