Advertentie
Advertentie

Donderdag 10 april

Donderdag 10 april De kamers voor handelsonderzoek bij de rechtbanken van koophandel moeten zieke ondernemingen veel sneller tot de orde roepen. Dat blijkt uit een enquete bij de Belgische rechter-commissarissen die toezien op de afwikkeling van een faillissement. Een grote meerderheid vindt dat de nieuwe wet op het gerechtelijk akkoord geen enkele impact heeft gehad op het aantal faillissementen in ons land. Vrijdag 11 april Het Belgische tarief van de vennootschapsbelasting is sinds 1 januari 2003 verlaagd van 40,17 naar 33,99 procent, maar deze ingreep brengt ons land nog niet in het Europese koppeloton. Belgie klimt wel van de voorlaatste naar de tiende plaats in de Europese Unie. Duitsland neemt de rode lantaarn over van Italie. Ierland staat aan de top met een tarief van 12,5 procent. Zowat 2.000 militanten van de christelijke vakbond ACV verzamelden zich in Brussel om te pleiten voor het behoud van het brugpensioen en eindeloopbaanregelingen. Die systemen worden volgens ACV-voorzitter Luc Cortebeeck bedreigd omdat Europa de werkgelegenheidsgraad bij de 50-plussers wil opkrikken. Maandag 14 april Het vertrouwen van de Belgische werknemers daalde tussen januari en april lichtjes na de sterke daling de vorige jaren. Dat meldt uitzendgroep Randstad, die om de drie maanden aan werknemers vraagt of het nu een goed moment is om werk te vinden of van werk te veranderen. De daling van het werknemersvertrouwen is te wijten aan Wallonie en Brussel. In Vlaanderen bleef de barometer stabiel. De oorlog tegen Irak had dus slechts een beperkte invloed op het vertrouwen. 54,6 procent van de Belgische werknemers is pessimistisch over de arbeidsmarkt (51,7% in januari), 33,7 procent optimistisch (34,9%) en 11,7 procent neutraal (13,4%). Dinsdag 15 april De meeste Belgische bedrijven die aandelenoptieplannen voor hun werknemers uitgegeven hebben, willen die met drie jaar verlengen. Dat blijkt uit een beperkte rondvraag van de redactie. Die mogelijkheid werd vorig jaar door een artikel in de programmawet geschapen op voorstel van de federale minister van Financien, Didier Reynders. De liberalisering van de elektriciteitsmarkt dreigt voor alle grootverbruikers in Belgie uit te monden in een forse prijsverhoging. Voor enkele grote bedrijven als Opel Belgium en Umicore is dat nu al het geval. Tussen 2001 en 2003 zijn hun elektriciteitstarieven met 50 procent gestegen. Velen staat het water aan de lippen. Elke 5 euro per ton staal dat de elektriciteit duurder wordt, brengt 300 jobs in gevaar, zegt Hubert van Nieuwerburgh, directeur bij Sidmar. Woensdag 16 april Het aantal banen in Belgie daalde in 2002 met 8.000 eenheden na een stijging met 60.000 in 2001. Toch steeg het aandeel van de loonmassa in het bruto binnenlands product (BBP) tot 53,2 procent, het hoogste peil sinds de recessie van 1993. Dit blijkt uit de nationale rekeningen die woensdag zijn gepubliceerd. De Belgische economie groeide zoals verwacht met 0,7 procent. 'De gezondheidszorg moet door alle burgers worden gefinancierd en niet alleen door werkgevers en werknemers.' Dat zegt het Vlaams Economisch Verbond. Ook de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) vindt dat de niet-arbeidsgebonden risico's op een andere manier moeten worden gefinancierd dan via de bijdragen voor de sociale zekerheid. De Vlaamse werkgeversorganisaties vinden het dus de hoogste tijd om het debat over de toekomst van de gezondheidszorg open te trekken. Voor een dagelijkse update over de ondernemersactuali-teit, surf naar www.tijd.be/ondernemen