Advertentie
Advertentie

Donderdag 10 mei

De Europese Commissie kondigt een reeks maatregelen aan, die het sociale leed bij massale ontslagen moet verzachten. Brussel wil dat er sancties komen tegen ondernemingen die de verplichte informatie en raadpleging van werknemers aan hun laars lappen. En bij fusieaanvragen moet worden nagegaan of die verplichtingen zijn nagekomen.Vrijdag 11 meiDe Waalse minister voor Economie en KMOs, Serge Kubla, wil de ontwikkeling van regionale bedrijfsclusters promoten. Via dat systeem wil hij de samenwerking opdrijven tussen bedrijven die geografisch of vanwege hun activiteiten gemeenschappelijke kenmerken hebben. Kubla begint met vijf proefprojecten, waarvoor de Waalse overheid middelen vrijmaakt.Slechts 5 procent van de Vlaamse overheidssteun voor milieu-investeringen gaat naar KMOs. Volgens de Unie van Zelfstandige Ondernemers Unizo zijn de drempels te hoog, waardoor vooral de grote ondernemingen met de steun gaan lopen. Unizo vraagt dat de Vlaamse minister van Economie, Dirk van Mechelen, het economische ondersteuningsbeleid hertekent op maat van de KMOs.De voorlopende indicatoren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) suggereren dat de groeivertraging in Europa en de VS in het derde kwartaal voortduurt. Vooral België lijkt af te stevenen op een sterke daling van de economische groei. Maar er rijst twijfel over de betrouwbaarheid van de barometer van ons land. De jongste maanden groeide immers een kloof tussen de OESO-indicator voor België en de Belgische industriële productie, die flink blijft stijgen.Maandag 14 meiDe christelijke werknemersbeweging ACW vindt het programma van de Belgische regering voor het voorzitterschap van de EU een gemiste kans. Volgens het ACW slaagt de regering er niet in met een aantal sociaal-economische agendapunten het verschil te maken en een eigen stempel te drukken.Bemora, de nieuwe vereniging van dissidente werkgevers, buigt onder de aanzwellende golf van protest tegen haar kort geding tegen de horecafederatie en vakbonden, en maakt een eind aan de rechtszaak. De vakbonden blazen alle protestacties af. Bemora spande vorige week een kort geding in, om de ondertekening van de CAO op 21 mei te voorkomen. De Bemora-bedrijven vinden dat het ontwerp van CAO voor zon 80.000 werknemers een te grote loonstijging inhoudt.Dinsdag 15 meiDe Europese Commissie gaat België aanklagen voor het EU-Hof van Justitie, omdat het bedrijven met minder dan vijftig werknemers niet verplicht het personeel te raadplegen over belangrijke aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk. Volgens een woordvoerster van de minister van Arbeid, Laurette Onkelinx, zal de minister met de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad opnieuw overleg organiseren over het ontwerp-kb dat een procedure bevat voor het informeren van werknemers in kleine bedrijven. Woensdag 16 mei Een meerderheid van de Belgische commerciële internetsites of sites die zich richten tot Belgische verbruikers voldoen niet aan de bepalingen van de wet op de handelspraktijken en de bescherming en voorlichting van de consument, meent de minister van Economische Zaken, Charles Picqué. Dat is een van de eerste bevindingen van de ploeg Internetbewaking. Deze dienst van de Economische Inspectie is sinds 14 maart operationeel en is belast met de bewaking van de sites om het vertrouwen te scheppen, noodzakelijk voor de ontwikkeling van de elektronische handel.