Advertentie
Advertentie

Donderdag 12 oktober

Het aantal e-mails dat gemiddeld per dag wereldwijd wordt verstuurd, bereikt nog dit jaar de 10 miljard. Tot 2005 kan dat aantal stijgen tot 35 miljard. Dit schrijft de onderzoeksinstelling International Data Corp. E-mailgebruikers moeten met de lawine aan elektronische berichten leren omgaan, stellen de wetenschappers. Ook kennis van de mogelijkheden en het functioneren van de software wordt steeds belangrijker. Maandag 16 oktoberDe Europese werkgeversorganisatie Unice trekt haar groeiverwachtingen voor de eurozone voor 2000 en 2001 op, tot respectievelijk 3,5 en 3,2 procent, tegenover 3,1 en 2,9 procent bij de voorspellingen in maart. De werkgeversorganisatie waarschuwt wel voor neerwaartse risicos als gevolg van de zwakke euro, de inflatie en de hoge olieprijzen. Ook een groeiverhoging in de VS, excessieve looneisen en renteverhogingen kunnen de Europese groei schaden, waarschuwt de organisatie.Belgische bedrijven en NGOs doen voortaan samen aan ontwikkelingshulp via de bedrijfsgiftenbank, of het Corporate Funding Programme. Het project zendt geld naar bedrijven in het Zuiden, onder het motto Bedrijven steunen duurzame ontwikkeling. De acht stichtende leden-bedrijven (Agfa, Bekaert, Corona-Lotus, Interbrew, Koramic, Sidmar, Siemens en Union Minière) schenken elk 800.000 frank als startkapitaal, de niet-gouvernementele organisaties storten 100.000 frank.Dinsdag 17 oktoberPremier Guy Verhofstadt leest in het parlement de Algemene Beleidsverklaring voor. Verhofstadt geeft toe dat zijn regering niet op alle vlakken succes heeft geboekt. Hij refereerde naar het asielbeleid, de strijd tegen de fraude, de vereenvoudiging van de administratie en de liberalisering van de energiemarkt. Het opvallendste hoofdstuk is de belastingverlaging van 134,5 miljard frank. Daarvan gaat 80 miljard frank deze legislatuur naar de fiscale hervorming. 54,5 miljard wordt doorgeschoven naar de opvolger van de regering-Verhofstadt I. Voorts krijgen ook de ziekteverzekering en de NMBS extra geld. Minister Vande Lanotte mag zijn Zilverfonds uit de grond stampen.De sociale partners krijgen ettelijke miljarden om de plannen van minister van Arbeid, Laurette Onkelinx, door te voeren. In 2000 gaat het om 1,6 miljard frank, in 2002 om 8 miljard en in 2006 om 27,2 miljard. Onkelinx maatregelen voor arbeidsduurvermindering, loopbaaneinde en onthaasting worden aan de sociale partners gesuggereerd, in plaats van opgelegd. Het internetgebruik in Europa loopt nog steeds sterk achter op het gebruik in de Verenigde Staten. Van alle personen van 15 jaar of ouder, was in de Verenigde Staten 53 procent de afgelopen maand on line. In Europa was dat slechts 27 procent. Dat blijkt uit het eerste wereldwijde onderzoek van The Internet Monitor van het onderzoeksbureau Pro Active International. Volgens de onderzoekers zal het zeker vijf jaar duren voordat de Amerikaanse en Europese cijfers gelijk zijn. Een van de oorzaken is de kostenbarrière, die in Europa hoger is. Computers zijn goedkoper in de Verenigde Staten en de lokale telefoonkosten daar zijn in tegenstelling tot de Europese heel laag. Woensdag 18 oktoberHet salaris van de directie, kaderleden en de bedienden in Belgische bedrijven steeg het afgelopen jaar gemiddeld 4,7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het sociaal secretariaat SD Worx. De loonstijging blijkt het grootst bij de directie (5 procent), bij leden van het middenkader was er een stijging van 4,9 procent en bij de meer operationele niveaus schommelt de stijging rond de 4,5 procent. Opvallend is het fenomeen van de variabele verloning, waarbij het salaris afhankelijk wordt van de prestaties. Ook worden steeds meer bijkomende voordelen toegekend. Financiële participatie neemt toe, maar blijft toch nog uitzonderlijk. Kleinere bedrijven (tot 100 werknemers) kenden een grotere loonstijging dan hun grote broers, namelijk 5 tot 5,5 procent tegenover 4,5 procent. Die grotere bedrijven betalen traditioneel wel beter.