Advertentie
Advertentie

Donderdag 13 december

Het kernkabinet keurde gisteren de voorstellen van Laurette Onkelinx (PS), de federale minister van Werkgelegenheid, over de hervorming van het stakingsrecht en de vereenvoudiging van de banenplannen goed. Arbeidsrechtbanken worden bevoegd voor de collectieve sociale geschillen, maar het opleggen van dwangsommen blijft mogelijk. De 24 banenplannen worden teruggebracht tot een basissysteem. De twee dossiers werden voor advies aan de sociale partners bezorgd.Het Belgische handelsoverschot daalde in oktober tot 1,35 miljard euro (54,4 miljard frank) tegenover 1,79 miljard in oktober van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). De uitvoer zakte met 7,8 procent tot 17,76 miljard euro en de invoer verminderde met 6,1 procent tot 16,41 miljard euro.Vrijdag 14 decemberVoor alle soorten gebouwen tot 1.000 m3 kan voortaan sneller een bouwvergunning worden afgeleverd omdat de werken worden vrijgesteld van het advies van de gemachtigd ambtenaar. Dat besliste de Vlaamse regering. De versnelde afgifte van de bouwvergunningen voor eengezinswoningen, handels- en horecazaken, kantoren, enzovoort moet in vele gevallen een tijdswinst van een tot twee maanden opleveren.De Brusselse regering schafte het kijk- en luistergeld af. Het inkomstenverlies van 62,5 miljoen euro (2,5 miljard frank) wordt volledig gecompenseerd. De forfaitaire gewestbelasting voor de Brusselaars wordt verdrievoudigd, maar ze betalen per saldo minder dan voorheen. De bedrijven draaien op voor het verschil. De bedrijfsbelasting per vierkante meter wordt met 28 procent verhoogd.Bedrijven in Vlaanderen kunnen vanaf 1 februari op het internet opleidingscheques bestellen. De Vlaamse regering gaf daarvoor haar fiat. Een onderneming kan maximaal 200 cheques per jaar krijgen. Er zijn voor volgend jaar 3 miljoen cheques ter beschikking. Het systeem staat open voor alle bedrijven, maar de Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls, mikt toch vooral op de KMOs. Maandag 17 decemberUit een Brits onderzoek blijkt dat bijna de helft van de grote Europese ondernemingen vreest dat de invoering van de euro de winsten nadelig zal beïnvloeden. De meeste bedrijfsleiders zijn dan ook niet onverdeeld positief over de komst van de euro. Belgen en Nederlanders maken zich het minst zorgen.Dinsdag 18 december Bruggepensioneerden jonger dan 56 jaar die opnieuw aan de slag gaan, behouden hun aanvullende brugpensioenvergoeding tijdens de hele duur van de tewerkstelling. Bruggepensioneerden ouder dan 56 jaar die opnieuw werk vinden, behouden het recht op de premie bij ontslag. De sociale partners bespreken die maatregel in de Nationale Arbeidsraad.De groei van de wereldeconomie blijft dit en volgend jaar beperkt tot 2,4 procent na 4,7 procent in 2000. Dat is het laagste peil sinds de wereldwijde recessie van 1993. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) publiceerde deze prognoses dinsdag. De 2,4 procent voor 2002 is maar liefst 1,1 procentpunt minder dan het Fonds in oktober nog voorspelde.Woensdag 19 decemberHet vertrouwen van de Belg in de economie gaat opnieuw in stijgende lijn. Dat blijkt uit de indicator van het consumentenvertrouwen, die de Nationale Bank (NBB) publiceerde. In november stond de indicator nog op zijn laagste punt in vier jaar (-18), in december werd een fors herstel opgetekend (-8).