Advertentie
Advertentie

Donderdag 13 juni

Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, kant zich tegen een verhoging van de milieuheffingen door de Vlaamse regering. De stijgende kostprijs van het milieubeleid moet uit de algemene middelen gefinancierd worden, zegt Unizo.De kamercommissie Handelsrecht stelt opnieuw de stemming uit over het wetsvoorstel van Geert Bourgeois (N-VA) dat de koppelverkoop in de bouw verbiedt. Over twee weken wordt een nieuwe poging gewaagd.Het nettoberoepsinkomen van de zelfstandigen neemt toe, behalve bij de landbouwers. Dat blijkt uit het jaarverslag 2001 van de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Het sociaal statuut van de zelfstandigen sloot 2001 af met een voorlopig boni van 58,85 miljoen euro.Een opzegtermijn van minimum drie maanden en een uniforme ontslagvergoeding voor alle werknemers, afhankelijk van anciënniteit en vrijgesteld van (para)fiscale lasten. Dat schrijven de VLD-senatoren Vincent van Quickenborne en Jean-Marie Dedecker in een wetsvoorstel over een eenheidsstatuut arbeiders-bedienden. Zij hopen dat de VLD hun voorstel meeneemt bij de volgende regeringsonderhandelingen.Vrijdag 14 juniDe Vlaamse milieu-inspectie voerde vorig jaar 11.351 controles uit bij 4.505 bedrijven. Bijna een op de zes bedrijven bleek de milieuwetgeving te overtreden. Dat staat in het jaarlijkse Milieuhandhavingsrapport van de Inspectie. De dienst vraagt zoals vorig jaar meer middelen en meer mensen. Een pak bedrijven die belangrijke milieu- en gezondheidsschade kunnen veroorzaken, hebben de voorbije tien jaar nog altijd geen controleur over de vloer gehad.Maandag 17 juniEen Belg op de drie op beroepsactieve leeftijd wenst niet te werken. Zij kunnen slechts voor de arbeidsmarkt gemobiliseerd worden door ingrijpende wijzigingen in het beleid. Dat stelt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in zijn verslag 2002. De Raad wijst erop dat België er niet in zal slagen de EU-jobdoelstelling te halen, zelfs als de inzetbare arbeidsreserve volledig wordt gemobiliseerd.Dinsdag 18 juni KMOs worden in de Vlaamse gemeenten met niet minder dan 49 verschillende belastingen geconfronteerd. Dat berekende de studiedienst van de KMO-organisatie Unizo. Unizo vraagt dat de gemeenten werk maken van een vereenvoudiging en specifieke KMO-belastingen zoveel mogelijk afschaffen.Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) reageerden positief op het ontwerpdecreet van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Vera Dua (Agalev), over de vereenvoudiging van de milieuvoorwaarden. Unizo riep in een mededeling de Vlaamse regering op het ontwerpdecreet dringend goed te keuren. Volgens de organisatie zullen door de invoering van de integrale milieuvoorwaarden 100.000 KMOs geen milieuvergunning meer moeten aanvragen en zo 50 miljoen euro per jaar kunnen besparen. Het VEV beklemtoont dat de integrale milieuvoorwaarden zo weinig mogelijk ruimte mogen laten voor interpretatie en lokale aanvullingen.De kloof tussen de gecreëerde verwachtingen en het feitelijk dienstenaanbod van de lokale werkwinkels is te groot. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van het ACV. De vakbond hekelt het krakeel tussen de diverse werkwinkelpartners, en betreurt dat de werkzoekende niet centraal staat in het debat. Hij vraagt een duidelijker afbakening van de kerntaken van de werkwinkel en aandacht voor de privacy van de werkzoekende.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen