Advertentie
Advertentie

Donderdag 15 februari

De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael (VLD), reageert verwonderd op de kritiek van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) op het economische beleid. Volgens de werkgeversorganisatie heeft de Vlaamse regering geen economische strategie en komt er te weinig in huis van fiscale maatregelen en lastenverlagingen.Vrijdag 16 februari De bedrijven hangt een nieuwe Maribel-factuur boven het hoofd. De Belgische regering liet de bedrijven toe de terug te betalen staatssteun met 100.000 euro te verminderen. Maar dat is volgens de Europese Commissie een foute interpretatie van de de minimis-regel. België legt zich niet bij de Europese kritiek neer. De werkgeversorganisaties reageren onthutst op de nieuwe Maribel-factuur die de bedrijven boven het hoofd hangt. Ze roepen premier Verhofstadt op snel duidelijkheid te scheppen, en eisen compensaties.De werkgeversorganisaties beloven hun leden op te roepen niet naar de rechtbank te stappen bij sociale conflicten. De vakbonden geven de garantie geen wilde stakingen meer te organiseren. Dit kwamen de toponderhandelaars van de sociale partners gisteren overeen. Ze willen met hun akkoord de federale minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx (PS), van haar voornemen brengen om het stakingsrecht grondig te wijzigen.41,2 procent van de Belgische vennootschappen diende in 2001 zijn jaarrekening te laat in. In 2000 was 39,3 procent te laat en in de periode 1997-99 gemiddeld 45 procent. Dat meldt Graydon Belgium, leverancier van handelsinformatie. Bedrijven die in gebreke blijven, riskeren boetes en zelfs een gerechtelijke ontbinding.Maandag 18 februariDe carensdag, de eerste dag onbetaald ziekteverlof, voor arbeiders wordt gedeeltelijk afgeschaft. De maatregel moet in het sectoraal overleg 2003-2004 opgenomen worden, en wordt nadien veralgemeend. Dat is de eerste stap die de toponderhandelaars van de sociale partners overeenkwamen in de lange tocht naar een eenheidsstatuut arbeiders-bedienden.De Europese Commissie werkt aan wetgeving die uitzendarbeiders gelijke rechten moet bieden als vaste werkkrachten in vergelijkbare jobs. Onderhandelingen tussen de sociale partners over interim-werk liepen vorig jaar vast. De EU-Commissie heeft het recht in dat geval bindende wetgeving voor te stellen. De EU-Commissie zou midden volgende maand een voorstel goedkeuren, dat voorziet in gelijke rechten voor uitzendwerk.Dinsdag 19 februariDe arbeidsmarkt blijft het zorgenkind van de Belgische economie, zegt Guy Quaden van de Nationale Bank bij de voorstelling van het jaarverslag. Het vermogen van de economie om banen te scheppen ligt onder het Europese gemiddelde. Quaden riep op tot structurele aanpassingen om vraag en aanbod van arbeid op elkaar af te stemmen, en tot een consequent doorgevoerde loonmatiging.De Vlaamse premies voor 1/5-loopbaanonderbreking en voor uitgroeibanen worden veralgemeend op federaal niveau. Daardoor krijgen ook de werknemers uit het Waalse en het Brusselse Gewest recht op de extra premie van 50 euro bovenop de federale premie voor tijdskrediet. Woensdag 20 februariDe Europese Commissie stelt voor dat uitvindingen die gebruikmaken van software, voortaan overal in de EU gelijk beschermd worden. Die bescherming zou de vorm aannemen van een patent.Het aantal werkongevallen in de bouwsector is tussen 1990 en 2000 met 30 procent gedaald. Dat meldt het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB).Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen