Advertentie
Advertentie

Donderdag 16 augustus

Tijdens de jongste zomerkoopjes heeft ruim 97 procent van de winkeliers de koopjeswet correct nageleefd. Ruim tachtig procent van de modewinkeliers is voorstander van het behoud van de koopjeswet. Deze reglementering wordt door de overgrote meerderheid van de winkeliers ook zeer goed nageleefd, aldus een mededeling van Unizo.Vrijdag 17 augustusVooral in de overheidssector worden werknemers gepest. Dat blijkt uit een analyse van de ruim 1.300 klachten over mobbing die de VZW Sasam tijdens haar eerste werkingsjaar binnenkreeg. Het grootste aantal oproepen was afkomstig uit De Post, het onderwijs en en het ministerie van Financiën. Nationaal Sasam-voorzitter Josy Claes schrijft het grote aantal pesterijen in de overheid toe aan de sterk hiërarchische structuur, het gebrek aan controle op lagere diensten, de vriendjespolitiek bij benoemingen en dergelijke. Sasam schat het aantal slachtoffers van mobbing in ons land op een half miljoen per jaar. De vereniging raamt de maatschappelijke kosten voor de overheid, het bedrijfsleven en de betrokkenen op 5 miljard euro of 200 miljard frank. Wekelijks plegen drie mensen zelfmoord als gevolg van pesten op het werk.Maandag 20 augustusHet ziet ernaar uit dat stilaan een consensus groeit over het onbeperkt bijverdienen door gepensioneerden, zonder dat dit financieel afgestraft wordt. VLD-kamerlid Fientje Moerman en CVP-senator Jan Steverlynck dienden ter zake wetsvoorstellen in, SP-voorzitter Patrick Janssens beschouwt het als een van zijn tien geboden, en ook de minister van Pensioenen, Frank Vandenbroucke, is voor het idee gewonnen.Aandeelhouders van open naamloze vennootschappen in Nederland krijgen binnenkort zeggenschap bij de vaststelling van salarissen van directieleden en leden van raden van bestuur. De vergadering van aandeelhouders krijgt de mogelijkheid het beloningsbeleid helemaal naar zich toe te trekken. Dat wordt de kern van een aantal voorstellen die het kabinet-Kok naar het parlement stuurt.Dinsdag 22 augustusDe vier grote banken stelden de voorbije week hun verwachtingen omtrent de conjunctuur in ons land naar beneden bij. De Bank Brussel Lambert verwacht zelfs dat ons land afstevent op een negatieve groei in het tweede en derde kwartaal - een recessie dus. De flinke daling van de netto-uitvoer (uitvoer min invoer), de werkloosheid die minder gunstig evolueert, de zwakke industriële productie en de terugval van de omzet in de dienstensector zijn indicatoren die de economen van de banken aanhalen om hun voorspelling te staven.De federale minister van Arbeid, Laurette Onkelinx (PS), blijkt veel minder te vinden te zijn voor de plannen om gepensioneerden onbeperkt te laten bijverdienen (zie ook maandag). Ze beklemtoont dat het voorstel en zijn gevolgen voor de arbeidsmarkt een grondige studie vergen. Ook de vakbonden ABVV en ACV stellen zich gematigd op. Het VBO is daarentegen enthousiast. Die ziet de maatregel als een eerste stap in de algemene versoepeling van de arbeidsuren.Woensdag 23 augustusDe nieuwe Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls wil ernaar streven om de Vlaamse bedrijven afcentiemen, een korting op de (federale) vennootschapsbelasting te geven. Daarbij wil hij vijf procent onder het toekomstige federale percentage gaan. Volgens Gabriëls werd hij in zijn voornemen ondersteund door Eddy Geysen, gedelegeerd bestuurder van Opel-Belgium. De minister krijgt ook de steun van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo).