Donderdag 19 april

De federale minister van Financiën, Didier Reynders, tracht mild te zijn voor KMOs. Hij wil geld vrijmaken om de aanvullende crisisbelasting voor vennootschappen af te schaffen en om specifieke maatregelen uit te werken voor KMOs.De eerste schuchtere stappen in de administratieve vereenvoudiging via e-government zijn gedaan. De federale overheidsdiensten geven vanaf juli gegevens over negen domeinen automatisch aan elkaar door. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag of een onderneming is ingeschreven in het handelsregister of in orde is met de BTW-verplichtingen. Door die elektronische uitwisseling worden honderd procedures, waarbij de betrokken onderneming nu nog een papieren attest moet voorleggen, overbodig.Vrijdag 20 april Volgens de studiedienst van de KBC zou bijna 40 procent van de verlaging van de werkgeversbijdragen tijdens de periode 1999-2000 in feite bij de werknemers terechtgekomen zijn, onder de vorm van hogere brutolonen. Daardoor schoot de verlaging van de bijdragen haar doel grotendeels voorbij. Slechts zes Belgische vennootschappen op tien dienden hun jaarrekening over het boekjaar 1999 op tijd in. In Vlaanderen gaat het om twee derde van de bedrijven, in Wallonië en Brussel om de helft. Desondanks tekende de Balanscentrale van de Nationale Bank een stijging op tegenover het jaar voordien, toen amper 53,5 procent van de 241.690 vennootschappen de jaarrekening tijdig afleverde. Wie zich niet binnen zeven maanden na het einde van het boekjaar heeft gemeld, riskeert nochtans een boete.Om het vertrouwen van de beleggers in de Belgische vennootschappen te herstellen, stelde de regering een reeks nieuwe regels voor goed vennootschapsbestuurop. Ze moeten zorgen voor meer transparantie in de relaties tussen de bestuursorganen, de aandeelhouders en de commissarissen. In het regeringsvoorstel krijgt het directiecomité een wettelijk statuut en moet iedereen die een belangrijke deelneming niet meldt, zijn belang in de vennootschap weer verkopen.Dinsdag 24 aprilDe Vlaamse, Waalse en federale werkgeversorganisaties lanceerden een alternatief voor het ecotaksakkoord dat de regering vorige maand uitwerkte. Als die het plan zoals het nu voorligt, niet uitvoert, belooft de industrie 12,39 miljoen euro (500 miljoen fr.) uit te trekken voor sensibilisering en preventie. De werkgevers noemen hun voorstel tegelijk groener, roder en blauwer. De Brusselse werkgeversorganisatie VOB roept op een strategisch plan voor Brussel te ontwikkelen, waarvan de uitlopers reiken tot 2015. Volgens voorzitter Christian Franzen moet in het plan gestreefd worden naar een economische groeistrategie. Het economische hinterland van de hoofdstad overschrijdt volgens Franzen ruimschoots de institutionele grenzen van Brussel, zodat intensere samenwerking met de andere gewesten noodzakelijk is.Woensdag 25 aprilDe concurrentiekracht van de Belgische bedrijven nam dit jaar toe, meldt het Zwitserse Instituut voor Managementontwikkeling. België stijgt in de ranglijst van de 19de plaats in 2000 naar de 17de in 2001. De economie van de Verenigde Staten blijft nog steeds de sterkste ter wereld. Agoria-Brussel, de federatie van de technologische en de metaalsector, eist in het nieuwe Gewestelijke Ontwikkelingsplan (Gewop) dat de Brusselse regering klaarstoomt, een duidelijke rol voor de industrie in Brussel. Volgens Dominique Michel is de opsplitsing tussen nieuwe en oude economie kunstmatig en is er wel degelijk nog plaats voor traditionele industrie.