Advertentie
Advertentie

Donderdag 20 juni

Het tijdkrediet, het nieuwe stelsel van loopbaanonderbreking in de privé-sector, is uitgebreid naar de 100.000 werknemers van de autonome overheidsbedrijven. Het stelsel wordt wellicht vanaf 2003 opengesteld voor alle ambtenaren. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat mannen tijdskrediet vooral gebruiken in het kader van hun loopbaaneinde, en vrouwen eerder op jongere leeftijd. Vanaf 1 juli moeten werklozen vanaf 50 jaar beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Vandaag zijn werkloze vijftigplussers na een jaar werkloosheid vrijgesteld van de beschikbaarheidsplicht. In de nieuwe regeling geldt de vrijstelling slechts vanaf de leeftijd van 58 jaar, of mits men het bewijs van 38 jaar beroepsverleden kan voorleggen. Het KB stelt wel dat vijftigplussers enkel opgeroepen kunnen worden voor een passende betrekking. De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls (VLD), geeft het startschot voor een Vlaams economisch kenniscentrum, het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie. Het kenniscentrum moet de Vlaamse overheid begeleiden bij het ontwikkelen van beleidslijnen die de groei bevorderen en het ondernemerschap stimuleren.Vrijdag 21 juniZonevreemde bedrijven in Vlaanderen krijgen het basisrecht om binnen het bestaande volume te verbouwen en te herbouwen, en kunnen via het instrument van het planologische attest uitbreiden. De Vlaamse regering raakte het daar in het kader van het Zomerakkoord over eens.70 procent van de Europeanen vindt dat Europese topkaderleden te hoge salarissen krijgen, veelal niet eerlijk zijn en vooral bezig zijn met eigen prioriteiten. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoekbureau Gfk Ad Hoc Research in Europa. In België vindt slechts 20 procent van de ondervraagden dat managers overbetaald zijn.Maandag 24 juniHet Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) dringen aan op een snelle realisatie van het Zomerakkoord, waarover de Vlaamse regering het vrijdag eens raakte. De werkgevers zijn tevreden met de doorbraak in enkele aanslepende bedrijfs- en milieudossiers. Zonevreemde bedrijven krijgen het recht te ver- en herbouwen, en uit te breiden. Ook de belofte dat er snel bijkomende industrieterreinen moeten komen, vinden het VEV en Unizo goed.De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) krijgt van de Vlaamse regering de opdracht tegen eind oktober een ontwerpdecreet te schrijven om de verstrekking van risicokapitaal aan startende en doorgroeiende bedrijven in Vlaanderen te bevorderen. Particulieren die aandelen van een risicokapitaalverstrekker kopen, krijgen een vermindering op de personenbelasting.Vanaf 1 juli 2002 krijgen werknemers in de privé-sector en contractuele medewerkers bij de overheid die vader worden, recht op twee weken (tien werkdagen) verlof na de geboorte van hun kind. Ook paren die een kind adopteren, zullen recht hebben op twee weken verlof. Tot nu toe kregen mannen slechts drie dagen vaderschapsverlof. Aan ouders die een kind adopteerden werd helemaal geen verlof toegestaan. Dinsdag 25 juniDe ABVV-jongeren hekelen de zogenaamde activering van de wachttijd voor jonge schoolverlaters. Ze noemen het een eenzijdige aanpak van het tewerkstellingsprobleem, waarbij de druk op de schoolverlaters om in te gaan op precaire jobs wordt opgevoerd. Laurette Onkelinx (PS), de federale minister van Werkgelegenheid, zei evenmin gelukkig te zijn met het activeringsvoorstel.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen