Donderdag 21 maart

De federale regering wil tegen de jaarwisseling een uniek ondernemersloket openen waarmee een zelfstandige of bedrijfsleider voor al zijn administratieve verplichtingen bij de federale overheid op hetzelfde adres terechtkan. Het systeem moet voor een drastische verlichting van de administratieve lasten zorgen.Unizo presenteert een plan dat de financiering van de kleine en middelgrote ondernemingen moet vergemakkelijken. De overheid moet de zelffinanciering van KMOs fiscaal stimuleren, zegt dat plan. Bovendien moeten er maatregelen komen om de kostprijs van bankkredieten te verminderen.Vrijdag 22 maartDe conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het ondernemersvertrouwen weerspiegelt, steeg in februari sterk. Zowel in de verwerkende nijverheid als in de handel werden de bedrijfsleiders veel optimistischer. Dat is een duidelijke aanwijzing dat de Belgische economie heropleeft.Maandag 25 maartDe KMOs, en dan vooral de kleine, zijn duidelijk de winnaars van de hervorming van de vennootschapsbelasting. De KMOs die minder dan 322.500 euro belastbare winst boeken, betalen vanaf 2003 het verlaagde tarief van 24,98 procent tegen 28,84 procent nu. De andere vennootschappen betalen 33,99 procent in plaats van 40,17 procent.Diezelfde kleine KMOs kunnen met de hervorming van de vennootschapsbelasting de helft van de winst in een belastingvrije investeringsreserve opnemen. Die reserve mag ten hoogste 37.500 euro bedragen. Zo kan de KMO maximaal 6.188 euro besparen op belastingen.Vennootschappen kunnen de brandstofkosten voor bedrijfswagens nog steeds volledig aftrekken. Het voorstel van het ministerie van Financiën om die kosten maar tot 90 procent aftrekbaar te maken, heeft het dus niet gehaald.De federale regering beslist de fiscale aftrekbaarheid van de milieuheffingen in de vennootschapsbelasting te schrappen. Volgens ramingen betekent dat dat de bedrijven 97 miljoen euro meer moeten betalen. En het grootste deel daarvan is voor rekening van de Vlaamse bedrijven. De milieuheffingen worden voor 90 procent in Vlaanderen betaald. De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Dirk van Mechelen), denkt er echter over de milieuheffingen om te vormen tot milieubijdragen. Daarmee wil hij ze fiscaal aftrekbaar houden.Dinsdag 26 maartDe Belgische en Chinese regering geven in Peking groen licht voor de oprichting van een gezamenlijk investeringsfonds. Het fonds wil Belgische KMOs actief in technologiesectoren de kans geven met een partner op de Chinese markt te starten. De oprichting van het fonds was het meest concrete resultaat na de eerste dag van het officiële bezoek dat premier Guy Verhofstadt aan China brengt.Actief Construct, een nieuwe dochter van Actief Interim, zet de eerste uitzendkrachten bij een bouwbedrijf aan het werk: een ploegbaas en twee metsers. Sinds 1 januari kunnen bouwbedrijven arbeidersjobs toevertrouwen aan uitzendkrachten. Die verandering is een belangrijke symbolische doorbraak voor Upedi, de beroepsvereniging van de uitzendbureaus. Upedi hoopt dat ook de verhuizers en de overheidssector weldra overstag gaan.Woensdag 27 maartDe economie in de twaalf landen van de eurozone zal zich in de eerste helft van dit jaar geleidelijk herstellen en kan al in de tweede helft haar volle groeipotentieel bereiken. Met die voorspelling bevestigt de Europese Commissie haar groeiende optimisme. De Commissie gaat op het einde van ieder kwartaal een uitgebreid rapport brengen over de economische situatie in de eurozone. Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen.