Advertentie
Advertentie

Donderdag 28 februari

De grootste Belgische bedrijven zijn zo goed als onneembaar. De bescherming tegen vijandelijke overnames is nergens in Europa beter, blijkt uit een studie van Deminor Rating over de evolutie van het deugdelijk bestuur. De algemene conclusie is dat er in Europa inzake deugdelijk bestuur een evolutie ten goede is, vooral in Italië, maar dat die vrij traag verloopt.De Vlaamse KMOs geven gemiddeld 16.395 euro uit aan betaald extern advies. Dat is een stuk minder dan de collegas in Nederland en Noordrijn-Westfalen en bijna vier maal minder dan wat een gemiddeld grootbedrijf in Vlanderen spendeert. Omgerekend per werknemer besteedt zowel de Vlaamse als Nederlandse KMO drie keer meer geld aan extern advies dan het grootbedrijf.Vrijdag 1 maart 2002Binnen een drietal weken zal de federale regering rond zijn met haar streven om alle federale banenplannen samen te brengen in één groot plan. Dat werd door premier Guy Verhofstadt gezegd. De premier maakte zich sterk dat de regering in haar streven naar meer eenvoud een stuk verder zal kunnen gaan dan de oorspronkelijke voorstellen van de sociale partners. De raad van bestuur van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft het ontwerp van globaal sociaal akkoord, dat op 18 februari werd bereikt tussen de sociale partners, goedgekeurd. De goedkeuring was niet unaniem. Meerdere sectoren verwierpen het ontwerp, omdat ze het in het huidige economische klimaat te duur vonden. Het akkoord slaat op de regeling voor sociale conflicten, vereenvoudiging van de banenplannen en een toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden.Maandag 4 maart 2002Tijdens gerichte controles bleek de voorbije maanden dat één werknemer op de drie in risicosectoren van de Belgische economie zonder arbeidsvergunning werkte. De federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a), spreekt over een frappant en indrukwekkend resultaat. De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) pleit voor een afslanking van het federaal sociaal overleg. De regionale sociale partners moeten daarentegen meer bevoegdheden krijgen. Kris Peeters, gedelegeerd bestuurder van Unizo, noemt een herijking van het sociaal overleg noodzakelijk na de politieke inmenging in de Vlaamse tijdskredietpremies.Van de doelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen om tegen 2007 op de gewestplannen 7.000 ha bedrijventerreinen extra af te bakenen, is nog maar ruim een vijfde gerealiseerd. Dinsdag 5 maart 2002De werkgeversorganisaties en het ABVV geven een totaal verschillende interpretatie aan het herenakkoord over het stakingsrecht. De socialistische vakbond zegt dat vliegende stakersposten mogelijk blijven. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en Unizo beklemtonen dat expliciet was afgesproken dat dit niet het geval was. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hekelt dat de federalisering van de Vlaamse tijdskredietpremies het evenwicht tussen arbeidsorganisatie, activiteitsgraad en onthaasting op losse schroeven zet. De werkgevers becijferden dat het voor werknemers met een bruto-inkomen onder 1.980 euro interessanter wordt vier vijfde te werken dan voltijds te werken.Woensdag 6 maart 2002De tijdskredietpremies zullen op het einde van het jaar herbekeken worden. Zo reageert ACV-woordvoerster Greet Vandendriessche op de kritiek van het VBO dat de federalisering van de Vlaamse tijdskredietpremies het evenwicht tussen arbeidsorganisatie, activiteitsgraad en onthaasting zou hypothekeren.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen