Advertentie
Advertentie

Donderdag 29 november

De regering hoopt binnenkort met een volwaardig statuut voor de meewerkende echtgenoot van zelfstandigen te komen. Ze vraagt in de programmawet een volmacht om het sociaal statuut meewerkende echtgenoot aan te passen. Ze wil de mogelijkheid hebben dit statuut te regelen via een KB, zonder nog op de goedkeuring van het parlement te moeten wachten.Alle zelfstandigen hebben recht op het fiscaal voordelig sociaal pensioenstelsel van de medische beroepen. Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen krijgen bovendien toegang tot de markt van de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. De ministerraad bespreekt hierover een beleidsnota. Met de maatregelen, die uiterlijk op 1 januari 2003 in werking treden, komt de regering tegemoet aan een klacht van de Europese Commissie.Gerechtsdeurwaarders moeten bij 38.000 vennootschappen 62 miljoen euro (2,5 miljard frank) achterstallige bijdragen innen. Het gaat om de niet-betaalde jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor het statuut van de zelfstandigen. De deurwaarders kregen de opdracht van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).Vrijdag 30 novemberDe sociale balans 2000 van de bedrijven wijst duidelijk op een positief verband tussen werkgelegenheid en loonmatiging. Dat zegt de Nationale Bank van België. Ook sommige financiële parameters, zoals de rendabiliteit, de bruto-exploitatiemarge en de investeringsquote hebben invloed op de tewerkstelling.Bedrijven moeten vanaf 1 januari 2003 een hogere bijdrage betalen aan het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen. De bijdrage stijgt van 0,16 tot 0,23 procent van de loonmassa. Dat besliste de ministerraad. De verhoging moet het Fonds helpen het faillissement van Sabena te overleven.De elektronische diensten van de overheid zijn in België en de Benelux vooral op particulieren toegespitst. In de andere EU-lidstaten richt e-governement zich voornamelijk op bedrijven. Dat blijkt uit een studie van de Europese Commissie.De bevoorrading van de winkels en andere economische sectoren met euromunten en -biljetten komt op kruissnelheid. Uit een rondvraag van Banksys blijkt dat het gros van de kleinhandelaars gevaarlijk lang treuzelt met het activeren van elektronische betalingen in euro. Slechts 12 procent van de betaalterminals is aangepast.Zaterdag 1 decemberBelgië wordt voor het eerst getroffen door een nationale staking bij de grote winkelketens. De actie is het gevolg van het afspringen van de verzoeningsonderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.Maandag 3 decemberHet aantal niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen steeg tussen november 2000 en november 2001 met 10,5 procent. Op maandbasis daalde de Vlaamse werkloosheid met 4,8 procent, maar dat is een normale seizoensschommeling. Op jaarbasis waren er 470.984 Belgische werklozen meer, dat is een stijging met 1,5 procent.Het aantal faillissementen daalde in november met 2 procent tot 612, maar deze daling valt in het niets na het faillissement van Sabena. Hoewel het totale aantal faillissementen na 11 maanden slechts 1,75 procent hoger uitvalt dan vorig jaar, is het banenverlies al opgelopen tot meer dan 24.000 tegen 15.100. Het verschil komt zowat overeen met de 7.845 verloren banen bij Sabena.Dinsdag 4 decemberProducenten, verdelers en verhuurders van brandkasten melden een zeer sterke groei van de omzet in de aanloop naar de euro. Verschillende ondernemingen spreken van een verdubbeling.