Donderdag 4 september

Donderdag 4 september De Vlaamse overheid nodigt, samen met het bedrijfsleven en de universiteiten, negen andere creatieve regio's uit tot strategische samenwerking in een open netwerk. Het project, dat de naam Flanders D.C. (Flanders District of Creativity) kreeg, steekt op 19 februari in Leuven van wal. Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, pleit voor een 'antirompslomp-meldpunt' voor de registratie van 'tegenstrijdige en zotte administratieve regels'. De organisatie eist voorts compensaties voor het niet-functioneren van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Zij ziet voorlopig af van een juridische procedure. Maandag 8 september De sociale zekerheid stevent in 2004 af op een verlies van 2 miljard euro. Dat blijkt uit voorlopige prognoses van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het verlies is het resultaat van de slechte economische conjunctuur, een gebrek aan alternatieve financiering en de stijgende gezondheidsuitgaven. De socialistische vakbond ABVV haalde de cijfers aan om opnieuw te pleiten voor de invoering van een algemene sociale bijdrage. Dinsdag 9 september Een Belgisch bedrijf op de drie kreeg in de voorbije twee jaar af te rekenen met economische misdrijven zoals diefstal van bedrijfsmiddelen, corruptie, valse cijfers, witwassen van geld of computercriminaliteit. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van PricewaterhouseCoopers naar de aard en de omvang van de economische misdrijven bij Belgische bedrijven. De Vlaamse regering en de sociale partners leggen de agenda voor het Vlaamse banenoverleg vast. Een permanente werkgroep moet de federale werkgelegenheidsconferentie opvolgen en Vlaamse voorstellen formuleren. Die zullen zich voornamelijk op het arbeidsmarktbeleid concentreren. 'We moeten de Vlaamse en de federale bevoegdheden terzake op elkaar afstemmen, en komen tot een goede verdeling van de lasten en de lusten.' Na een week zijn er bijna 12.000 opleidingscheques voor werknemers besteld. Dat maakte Renaat Landuyt (sp.a), de Vlaamse minister van Werkgelegenheid, bekend. Door de grote vraag duurt het twee weken voor de opleidingscheques bij de aanvragers zijn. Landuyt besliste daarom dat de werknemers hun deel van de VDAB-opleidingen pas moeten betalen op het moment dat ze de opleidingscheques in handen krijgen. Hij roept de andere opleidingsverstrekkers op eveneens die procedure te volgen. Een viervijfde werkweek is soms lonender dan een voltijdse werkweek. Alleenverdieners met een brutomaandloon lager dan 1.250 euro per maand houden netto meer over als ze van een voltijdse naar een viervijfde baan overstappen in het stelsel van tijdskrediet. Dat blijkt uit simulaties van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financien. Woensdag 10 september Een derde van de inspanningen die ons land moet leveren om de Kyotonormen te halen, kan bereikt worden via maatregelen die economisch rendabel zijn. Dat berekende de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling op basis van gegevens van het federaal planbureau. De groene beweging reageerde gisteren verbolgen op de verklaringen van de minister van Energie, Fientje Moerman (VLD), dat ons land schone lucht zal kopen in het buitenland om te voldoen aan de Kyotonormen. Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen