Advertentie
Advertentie

Donderdag 6 december

De daling van de omzet en investeringen van de ondernemingen en de terugval van de werkgelegenheid in de industrie bevestigen dat de conjunctuur in september duidelijk verslechterde. Het reële uurloon in de industrie blijft wel stijgen. Dat blijkt uit indicatoren die het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) publiceerde.Vrijdag 7 decemberDe KMOs die weinig winst maken maar veel kosten hebben, zijn de verliezers van de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelastingen. De holdings en de buitenlandse ondernemingen zijn de winnaars van de operatie. Naast de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting paste de regering de afschrijvingsregels en de aftrekbaarheid van autokosten aan en schafte ze de aftrekbaarheid van gewestbelastingen af. Volgens Unizo geeft deze wijziging van het afschrijvingsregime een verkeerd signaal, en remt het investeringen af.De KMO-conjunctuurindex daalt van 101,2 in september tot 99,5 in december. Waarden boven 100 wijzen op een gezonde situatie. Waarden daaronder geven een verslechterde situatie aan. Met de indexwaarde van 99,5 staat de KMO-conjunctuurindex op het peil van december 1997 en zakt hij sinds die datum voor het eerst onder de gezonde grens van 100. De tevredenheid over de politiek daalde bij de KMOs verder. 60,7 procent van de Vlaamse KMOs vindt dat de regering-Verhofstadt haar KMO-beloftes niet waarmaakt.6 procent van de Belgische ondernemingen, zowat 42.000 bedrijven, zegt nog niets ondernomen te hebben in voorbereiding op de invoering van de euro. Amper 43 procent van de ondernemingen is volledig klaar voor de nieuwe munt. Het commissariaat-generaal voor de euro verspreidt daarom 2 miljoen informatieblaadjes met praktische tips voor een vlotte eurostart.Maandag 10 decemberHandelaars die hun omzet zien dalen door aanslepende werken in hun straat waardoor hun winkel onbereikbaar is, kunnen straks bij de Vlaamse overheid een renteloze lening aanvragen. Dat kondigde de Vlaamse minister van Openbare Werken, Steve Stevaert (sp.a), aan. Stevaert steunt ook het voorstel van decreet van Ludwig Caluwé (CD&V), waarin hij voorstelt dat een zaakvoerder die zijn omzet ziet dalen door werken, een schadevergoeding kan vragen aan de opdrachtgever van de werken.De economieën van België, Frankrijk en Japan beginnen te herstellen vanaf midden volgend jaar. Dit suggereren de voorlopende indicatoren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Er zijn nog geen aanwijzingen van een heropleving in de VS of in de eurozone als geheel.Dinsdag 11 decemberEen renteverhoging doet de investeringen van Belgische kleine ondernemingen, industriële of kapitaalintensieve bedrijven meer dalen dan de investeringen van grote ondernemingen, arbeidsintensieve of dienstenbedrijven. Dat blijkt uit een studie van de Nationale Bank.Banksys wijst erop dat maar 20 procent van de kleinhandelaars voorbereid is op de euro. Banksys, dat in ons land zorgt voor alle elektronische betalingen, vreest dan ook dat na 1 januari wachtfiles ontstaan in de winkels. Elektronische betalingen met een bankkaart kunnen dan immers alleen nog in euro gebeuren. Banksys maant de handelaars aan werk te maken van de omschakeling.Tussen 1995 en 2000 is het aandeel werknemers dat wordt geconfronteerd met ongunstige arbeidsomstandigheden licht gestegen. Meer dan de helft van de Belgische werknemers zegt meestal aan een zeer hoog werktempo te werken en één op de vijf werkt meestal onder tijdsdruk. Drie werknemers op de tien stellen dat hun job tot stress leidt. Toch zegt de Belgische werknemer tevreden te zijn in zijn job: 34 procent is zeer tevreden en 54 procent is nogal tevreden.