Donderdag 6 maart

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) verwerpt de wijzigingen die de Vlaamse regering aan het werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 wil aanbrengen. Die wijzigingen moeten de budgettaire impact ervan beperken. Maar voor Unizo worden de werkgeversvriendelijke maatregelen door de voorgestelde wijzigingen te veel aan banden gelegd. Als de sociale partners geen akkoord bereiken tegen 19 maart, drukt de Vlaamse regering haar voorstellen door.Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, en Fedis, de federatie van de Belgische distributieondernemingen, vragen dat de nieuwe wet op de ecoboni en milieutaksen wordt uitgesteld. De regering plant de publicatie van deze wet op 21 maart in het Staatsblad zodat die van kracht wordt vanaf 1 april. Volgens de twee federaties moeten alle betrokken bedrijven en consumenten meer tijd krijgen om de hervorming van de milieutaksen te verwerken. Ze vragen een meer transparante regeling voor de consument en een grotere rechtszekerheid voor de ondernemingen.Vrijdag 7 maartDe afgevaardigde van de federale regering in het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas dreigt de tariefverlaging die het Controlecomité voorstelt te schorsen, omdat de elektriciteitstarieven voor de Belgische KMOs en kleine ondernemingen nog altijd te hoog zijn vergeleken met de buurlanden. De federale regering kan dan zelf een tariefverlaging opleggen.Maandag 10 maartIn België zijn meer vrouwen dan mannen hoger opgeleid, maar hun werkzaamheidsgraad en lonen liggen lager. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het EU-bureau voor de Statistiek.De Belgische banken krijgen inzage in de buitenlandse kredieten die de Belgische bedrijven ontvangen. Dat vloeit voort uit een akkoord over de uitwisseling van kredietgegevens tussen de Nationale Bank van België (NBB) en zes andere centrale banken uit de eurozone, met name die van Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal. Deze centrale banken houden een register bij met alle kredieten die hun respectieve banken toekennen aan hun nationale bedrijven.Dinsdag 11 maartOok het Vlaams Economisch Verbond (VEV) gaat niet akkoord met de invulling die de Vlaamse regering aan het werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 wil geven. De werkgeversorganisatie doet daarom een nieuw voorstel. Daarin pleit het VEV voor een volledige en definitieve afschaffing van het gewestelijke deel van de onroerende voorheffing, ten laatste vanaf 1 januari 2004.Amper 3,3 procent van de Vlamingen is betrokken bij het opstarten van een onderneming. Dat maakt Vlaanderen tot een van de minst ondernemende regios in Europa. Het onderwijssysteem, een negatieve beeldvorming en het niet kunnen vinden van voldoende financiële middelen beletten het opstarten van een zelfstandig bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Gentse Vlerick Management School uitvoerde.Vanaf 1 april kunnen de 240.000 Belgische werkgevers hun kwartaalaangiften voor de sociale zekerheid via het internet doen. Dat kondigde de minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (sp.a), aan. Ook de aangifte van arbeidsongevallen, beroepsziekten en werkloosheid kan op termijn elektronisch. Woensdag 12 maartDe Vlaamse KMOs betalen voor de distributie van elektriciteit tot drie maal meer dan gelijkaardige bedrijven in de buurlanden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse Brattle in opdracht van de elektriciteitsleverancier Nuon België. De federale regering hoopt dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) de distributietarieven verlaagt.Voor een dagelijkse update over de ondernemersactualiteit, surf naar www.tijd.be/ondernemen