@ Donderdagnacht opende Belgium Online (http://belgium.online.be) zijn deuren. BOL is het eerste Belgische one-stop-sh

@ Donderdagnacht opende Belgium Online (http://belgium.online.be) zijn deuren. BOL is het eerste Belgische one-stop-shopping-point op Internet, waar de abonnee niet enkel een koepelsite van Belgische webpagina's aantreft maar ook veilig transacties kan verrichten. BOL maakt zich sterk een oplossing te bieden voor drie actuele problemen van het Net: snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. BOL levert toegang tot het Internet en bevat enerzijds een publiek, anderzijds een privaat gedeelte. Transacties worden uitgevoerd in het private deel, dat steunt op het netwerk van Tractebel-dochter Codenet. De veiligheid wordt gegarandeerd door enerzijds een dubbele versleuteling, anderzijds het gebruik van de Digipass-technologie. Belgium Online is een samenwerking tussen zes uitgevers en drie technologische partners.