Door de doolhof van het pensioenhuis

Iedereen die de karikatuur van de vooruitziende en risico-averse Belg eer wil aandoen, vraagt zich vroeg of laat af hoe zijn 'oude dag' er zal uitzien. Al gaat dit meestal gepaard met het besef dat alleen de betere waarzegger daarop het antwoord weet. Maar dat betekent niet dat u passief moet afwachten. Wie de indeling van het gebouw van de wettelijke pensioenen een beetje kent, kan helpen kiezen wanneer hij in welk kamertje terecht komt. Tenminste gedeeltelijk, want het pensioenhuis is een ware doolhof. En er worden nog voortdurend muurtjes afgebroken, verplaatst en bijgebouwd.Net als in de andere takken van de sociale zekerheid moet men ook in de pensioenen onderscheid maken tussen de stelsels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De grootste regeling is die van de werknemers. Het aantal gepensioneerden daar schommelt op dit moment rond 1,6 miljoen, de som van de uitkeringen - rust- en overlevingspensioenen samen - benadert 440 miljard frank (exclusief brugpensioenen). Maar zoals bekend neemt het aantal werknemers die met pensioen zijn de volgende decennia een hoge vlucht, een gevolg van de naoorlogse babyboom. Schattingen geven aan dat België in 2040 ongeveer 2,5 miljoen gepensioneerde werknemers zal tellen.