Advertentie
Advertentie

Door de speciale constructie van uitzendarbeid is er bij arbeidsongev

allen een ongelijke situatie die voor een gebruiker belangrijke gevolgen kan hebben.Als een uitzendkracht een arbeidsongeval veroorzaakt, kan hij door het slachtoffer niet aansprakelijk gesteld worden.Indien evenwel een uitzendkracht het slachtoffer is van een arbeidsongeval kan hij een vordering instellen tegen de gebruiker of een werknemer van de gebruiker.Door een contractuele bepaling kan deze ongelijkheid in de praktijk vermeden worden.