Door te ondernemen kunnen we meer onszelf zijn: we hebben lak aan for

maliteiten, iedereen noemt ons bij de voornaam. Bovendien heeft iedereen die bij ons werkt, mechaniek in zijn buik.We stappen dan wel in de voetsporen vanonze ouders, onze persoonlijke inbreng en flexibiliteit hebben we nodig om te kunnen reageren op de constant veranderende markt. En net zoals elke zelfstandige, bezitten we over eengezonde dosis profileringsdrang.