Doorbraak in besprekingen over Alpijns verkeer ?

LUXEMBURG (reuter) - De Nederlandse minister van verkeer Hanja Maij-Weggen bracht gisteren haar kollega's uit de andere EG-landen op de hoogte van een mogelijke oplossing voor het transitprobleem door de Alpen-landen. Over de inhoud van de plannen lekte niets uit om de onderhandelingen met Oostenrijk en Zwitserland niet in het gedrang te brengen. Nederland, dat momenteel voorzitter is van de EG- ministerraad, voerde heel het weekeinde besprekingen met de Zwitserse en Oostenrijkse verkeersministers Adolf Ogi en Rudolf Streicher. Vorige week had Maij-Weggen met Duitsland en Italië onderhandeld.