Doorbraak in overleg tussen NatNed en tussenpersonen

AMSTERDAM (hpa) - Er is sprake van een doorbraak in de patstelling tussen Nationale Nederlanden en de in verzekeringen aktieve tussenpersonen. Dat zegt J. Van der Schoot, sekretaris van de NBvA, de Nederlandse Bond van Assurantie-bemiddelaars. Nationale Nederlanden wil het fusieplan met de NMB Postbank op het gebied van verzekeringen opnieuw bezien. Op 7 december komt waarschijnlijk een nieuw voorstel.