Doorbraak Jim Lannoo

De landen van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) geraakten het vorig weekend in Genève eens over een kader om de onderhandelingen over een verdere vrijmaking van de wereldhandel weer op te starten. Het akkoord is belangrijk. Een verdere liberalisering van de wereldhandel via lagere invoertarieven, minder landbouwsteun en een vrijmaking van de handel in diensten betekent een forse injectie in de wereldeconomie.