Doorbraak over verjaring bouwovertredingen

(tijd) - De vier meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement staan dicht bij een akkoord over een regeling voor de verjaring van bouwovertredingen. Volgens het vergelijk verjaren kleine bouwovertredingen na vijf jaar. Voor overtredingen die in kwetsbare gebieden werden begaan, die hinder veroorzaken of die bestemmingsplannen schenden, komt er geen verjaring.