Doorlichting Kridemo-boekhouding vindt niets illegaals

(tijd) - Een door de CVP bij het auditbureau Ernst & Young bestelde doorlichting van de Kridemo-boekhouding heeft geen aanwijzigen opgeleverd aangaande illegale partijfinanciering in de periode '90-'92. Maar de doorlichters schrijven zelf dat daarover 'geen absolute zekerheid' kan worden gegeven. Toch reageert CVP-voorzitter Van Peel 'opgelucht': 'Wij hebben nu alles gedaan wat we op basis van de beschikbare gegevens konden doen om klaarheid in deze zaak te brengen.''Uit het onderzoek van de reconstructie van de Kridemo-boekhouding is niet gebleken dat er sprake zou zijn van illegale partijfinanciering.' Die mededeling werd woensdag verspreid door het CVP-hoofdkwartier nadat daar het rapport was toegekomen dat Ernst & Young had gemaakt over de VZW die instaat voor de radio- en tv-uitzendingen van de CVP. Die doorlichting was door CVP-voorzitter Marc van Peel zelf gevraagd nadat het Hoog Comité van Toezicht eind mei binnengevallen was op het CVP-hoofdkwartier. De inval was een uitloper van het milieubox-onderzoek. Het Hoog Comité en het gerecht hadden vermoedens dat Kridemo en haar belangrijkste leverancier, de NV Hermes, betrokken waren in een circuit van illegale partijfinanciering waarin de Limburgse zakenbroers Bleyen en gewezen CVP-secretaris Leo Delcroix een rol speelden.