Doorlichting openbaar ambt gericht op beter dienstbetoon

BRUSSEL (tijd) - De doorlichting van de openbare diensten, opgezet door de nationale minister van openbaar ambt Langendries, nadert stilaan haar eindfaze. Vanaf deze maand zullen de gegevens worden geanalyzeerd en vanaf 1992 komt er een wijziging in het aanwervingsbeleid van de overheid. De bedoeling is meer aandacht te hebben voor de personeelsbehoeften van de verschillende diensten en de nodige kwalifikaties van dat personeel, wat moet leiden tot een betere dienst aan de gemeenschap.