Doorsnee-Belg belegtals goede huisvader

De Belgische belegger is voorzichtig, werkt niet via het internet, wint advies in bij zijn bankier en in de schrijvende pers, en stelt zijn doelstelling over een termijn van meerdere jaren.Slechts 7 procent van de Belgische beleggers omschrijft zichzelf als speculant. Slechts 6 procent belegt via het internet. Meer Belgen beleggen rechtstreeks in aandelen dan rechtstreeksin obligaties. Dit alles blijkt uit een onderzoek van het Leuvense bureau Significant.