Dorpsraad naar Raad van State tegen mestverwerkingsbedrijf

BRUSSEL (tijd) - De dorpsraad van Kachtem, een deelgemeente van Izegem, en drie omwonenden vroegen maandag bij de Raad van State de schorsing en de vernietiging van de milieuvergunning voor het mestverwerkingsbedrijf dat de NV Danis in Izegem aan het bouwen is. Volgens Agalev-kamerlid Frans Lozie, die dat op een persconferentie bekendmaakte, past de actie in de strijd tegen de mestoverschotten, waarvoor het Mestactieplan noch de mestverwerking een oplossing biedt.Het veevoederbedrijf NV Danis uit Koolskamp, dat als integrator ook betrokken is in de varkenshouderij, diende op 8 augustus 1994 een milieuvergunningsaanvraag in voor de bouw, in een industriegebied in Kachtem-Izegem, van een bedrijf voor de verwerking van 210.000 ton dierlijke mest en 20.000 industrieel (vooral) organisch afval per jaar.