Dossier-Coveliers zegt veelover de staat van onze democratie

Het kortwieken van Hugo Coveliers toont eens te meer aan dat er een sluier van conformisme over onze maatschappij hangt. Een gestroomlijnd denken dringt door in alle porien van de Belgische samenleving. Elke poging om een echte debatcultuur op gang te trekken is bij voorbaat gedoemd, stelt DIRK ROCHTUS. Wie zou zijn nek nog willen uitsteken waar de spoken van laster en broodroof rondwaren?