Dossier parastatalen E gedeblokkeerd

(tijd/belga) - De regeringstop (premier, vice-premiers) en de direkt betrokken ministers zijn er zondag naar verluidt in geslaagd het dossier over de autonomie van de overheidsbedrijven te deblokkeren. Hierbij zou overeengekomen zijn de NMBS niet langer als lichtend voorbeeld voor die autonomie te hanteren. Wim Coumans, ekonomisch kabinetschef van premier Martens, moet nu, op basis van de konklusies van de zondagse diskussie, op korte termijn een nieuwe algemene nota maken.