Advertentie
Advertentie

Dotterbloemhooilanden

(tijd) - De krant La Libre Belgique, die sinds 1884, aanvankelijk onder de titel Le Patriote, Vorst en Vaderland hoog in het vaandel voert, verschijnt sinds woensdag in een andere gedaante. De nieuwe aanpak moet de afkalving van de oplage - van 140.000 exemplaren naar 53.000 in minder dan een kwarteeuw - keren. In de kop van de krant is 'La Libre' aanmerkelijk groter en 'Belgique' opvallend kleiner geworden. Een teken des tijds?Het rommelt weer in de vaderlandse bodem. De vijf resoluties waarin het Vlaams Parlement het kader tekent voor de (con)federale staatsstructuur die het wenst, veroorzaken politieke schokken. De Franstalige regeringspartijen egelen zich in een afwijzingsstelling in. Zij zeggen geen 'communautaire' artikelen te dulden op de lijst met grondwetsartikelen die het federale parlement vóór zijn ontbinding (4 mei) voor herziening vatbaar zal verklaren. Het is hun antwoord op de Vlaamse resoluties en een poging om een verdere staatshervorming te verhinderen.