Douaneplatform test digitaal transitsysteem

Het Douaneplatform dat 71 Belgische bedrijven verenigt en met de overheid overleg pleegt over actuele douaneproblemen, start met een proefproject voor de aansluiting van exportgerichte bedrijven op het nieuwe digitale douanesysteem voor transitverkeer. Voor dit project werken de Belgische douane en de bedrijven Agfa-Gevaert en Ziegler samen. Het nieuwe douanesysteem, dat officieel New Computerised Transit System (NCTS) heet, moet op 1 juli 2003 operationeel zijn en 3.000 douanekantoren in 22 Europese landen verbinden.Kris Barrezeele