Draaien binnenkort de betonmolens in Sarajevo?

SARAJEVO (reuter) - Het stukgeschoten Sarajevo denkt nu al aan het najaar. Om de schrijnende situatie van de voorbije winter te vermijden, moet snel gestart worden met infrastruktuurwerken. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en van de Bosnische moslimregering hebben een plan klaar om Sarajevo terug op te bouwen.Het projekt wordt begroot op 531 miljoen dollar (bijna 18 miljard frank). Yasushi Akashi, VN-gezant in het voormalig Joegoslavië, kijkt hiervoor in de richting van de internationale gemeenschap. Die moet volgens hem diep in de zakken tasten om na twee jaar beschietingen en bombardementen de openbare diensten, de wegen en de treinverbindingen te herstellen.