Drastische hervorming belastingsysteem heeft grote invloed op Chinese begroting

PEKING (reuter) - Wijdverspreide belastingontwijking, het misbruik van fondsen, frauduleuze aangiften, en een drastische hervorming van het belastingsysteem maken het de Chinese minister van financiën Liu Zhongli naar eigen zeggen bijna onmogelijk voor dit jaar een raming te maken van de staatsinkomsten. Bij de voorstelling van de begroting aan het Nationaal Volkskongres kondigde hij voor 1994 wel een tekort aan van 66,9 miljard yuan of 260 miljard frank. Volgens de minister zullen de uitgaven in 1994 stijgen met 15 procent tot 542,914 miljard yuan terwijl de inkomsten slechts met 7,7 procent zullen toenemen tot 475,995. Het deficit zal dit jaar hoger liggen dan in 1993. Vorig jaar kwam het tekort uit op 20,5 miljard yuan, maar dit deficit werd nog op de oude manier becijferd.